home
本網站瀏覽人次 : 7320969

線上購物 SHOPPING / 零件專區

+17 DC頭

共有65筆資料 / 每頁20筆 | 第 頁,共4頁 | |
DC2.1公頭-螺絲型端子台"+" B0201

售價」$10
|
DC2.1母頭-螺絲型端子台"+" B0203

售價」$10
|
DC2.1母頭-按壓式端子台 D1309C

售價」$25
|
DC2.1公頭-按壓式端子台 D1309B

售價」$26
|
D型轉頭一字DC黃頭大 1405F/4.75*1.7

售價」$16
|
D型轉頭一字DC黃頭小 1405E/4.0*1.7(A3001B)

售價」$15
|
D型轉換頭2.5DC頭/90度 D1405D(A3001E)

售價」$15
|
D型轉換頭1.3DC頭90度 D1405B

售價」$15
|
D型轉換頭0.7DC頭 D1405A(A3001)

售價」$15
|
D型防呆頭2.0*0.6/180度 DCP-08

售價」$70
|
D型防呆頭(2.35*0.7)180度 DCP-03

售價」$80
|
D型防呆頭(藍鍍金) DCP-K5

售價」$230
|
D型防呆頭6.5*3mm(黑) DCP-Y

售價」$60
|
D型防呆頭 HRS 4P

售價」$70
|
D型防呆頭 DCP-U

售價」$50
|
D型防呆頭 DCP-16

售價」$80
|
D型防呆4針頭 DCP-N2(4P)

售價」$70
|
D型防呆頭4.0*1.7/加長型 DCP-V1

售價」$70
|
D型防呆9.1內4針頭 DCP-J(10mm/9mm)

售價」$70
|
D型防呆3.4內針頭 DCP-I(5.0mm/3.4mm)

售價」$50
|
共有65筆資料 / 每頁20筆 | 第 頁,共4頁 | |